dijous, 3 de desembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir vàrem tenir reunió de la CP del CEIB.

Entre el punts tractats destacam l'aprovació de l'esborrany d'informe 4/2020 sobre l'ordre d'homologació de formació permanent del professorat que, amb alguns petits canvis, s'ha elevat al proper plenari que serà convocada pel  dia 21 de desembre.

També es va decidir proposar que els diferents grups puguin cobrir les baixes existents en la comissió permanent si ho desitgen i va decidir obrir la possibilitat que l'associació IDEES proposi representants de l'alumnat en el CEIB.