dilluns, 9 de novembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT


AVUI HEM TENGUT REUNIÓ DE LA CP PER A TRACTAR EL TEMES SEGÜENTS:

    Aprovació de les actes de les reunions anterior (del 8 i 14 d'octubre). S'han aprovat.

-     Informacions del president sobre reunió en el Consell Escolar de l'Estat per debatre i aprovar l'ISE 2020 (curs 2018-2019); proper ple de pressupost amb la compareixença del conseller senyor Martí March; proper informa sobre la futura Llei d'Educació de les Illes Balears (gener-febrer); participació a l'Observatori de la Infància i de l'Adolescència; possible renovació de membres de la CP:

-    Proposta de ponent i ponència de l'informe 4/2020. La ponència serà la d'ordenació i el ponent serà el senyor Pere Carrió.

-    Resum CETPA.

-    Debat i aprovació de l'ISE 2017-2018 i propostes de millora. S'ha aprovat amb alguns canvis. S'eleva al proper ple.