dissabte, 21 de novembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA D'ORDENACIÓ

 Ahir va tenir lloc una reunió de la CEOI per a l'elaboració de l'informe 4/2020 sobre l'ordre de modificació de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat de 24 d'abril de 2017, de regulació de l'homologació ... de la formació permanent del professorat no universitari.

Es varen debatre les 50 aportacions rebudes a l'efecte i les que es varen acceptar es recolliren pel ponent de l'informe per tal d'elaborar el projecte d'informe que serà tractat a la propera reunió de la comissió permanent, abans d'anar al ple.