dimarts, 24 de novembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Avui hem tingut una reunió de la CP per tal de ratificar la convocatòria del Ple a celebrar dia 30 del present amb la compareixença del conseller senyor Martí March que presentarà el pressupost d'Educació del 2021.

Añadir título


dilluns, 23 de novembre de 2020

REUNIÓ DE LA CETPA

Acabam de tenir una nova reunió de la CETPA (per a l'elaboració de l'informe sobre participació de l'alumnat).

Encara que no hem avançat massa, el debat ha estat profitós i enriquidor i hem acordat aspectes d' importància cabdal en la panoràmica social de la participació en el marc de la diagnosi del tema que tractam. 

Continuarem d'aquí a quinze dies. 

Gràcies a tots i a totes.


Ah! Recordau que aquest proper dimecres, 25 de novembre, a les 12 hores, hem de fer un minut de silenci en motiu del dia de la no violència contra les dones. dissabte, 21 de novembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECÍFICA D'ORDENACIÓ

 Ahir va tenir lloc una reunió de la CEOI per a l'elaboració de l'informe 4/2020 sobre l'ordre de modificació de l'ordre del conseller d'Educació i Universitat de 24 d'abril de 2017, de regulació de l'homologació ... de la formació permanent del professorat no universitari.

Es varen debatre les 50 aportacions rebudes a l'efecte i les que es varen acceptar es recolliren pel ponent de l'informe per tal d'elaborar el projecte d'informe que serà tractat a la propera reunió de la comissió permanent, abans d'anar al ple. dilluns, 9 de novembre de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT


AVUI HEM TENGUT REUNIÓ DE LA CP PER A TRACTAR EL TEMES SEGÜENTS:

    Aprovació de les actes de les reunions anterior (del 8 i 14 d'octubre). S'han aprovat.

-     Informacions del president sobre reunió en el Consell Escolar de l'Estat per debatre i aprovar l'ISE 2020 (curs 2018-2019); proper ple de pressupost amb la compareixença del conseller senyor Martí March; proper informa sobre la futura Llei d'Educació de les Illes Balears (gener-febrer); participació a l'Observatori de la Infància i de l'Adolescència; possible renovació de membres de la CP:

-    Proposta de ponent i ponència de l'informe 4/2020. La ponència serà la d'ordenació i el ponent serà el senyor Pere Carrió.

-    Resum CETPA.

-    Debat i aprovació de l'ISE 2017-2018 i propostes de millora. S'ha aprovat amb alguns canvis. S'eleva al proper ple.