diumenge, 10 de maig del 2020

INFORMACIÓ

Encara que segueix l'estat d'alarma i vigents les disposicions addicionals tercera i cuarta (modificada) del RD 463/2020, poc a poc, s'entra en la des-escalada del confinament. Per això en el CEIB estam preparant la sortida per quan aquesta es pugui realitzar.

Actualment estam gestionant la contractació d'una plataforma que permeti sense interrupcions realitzar reunions via telemàtica. Aconseguit això, es realitzarà una reunió de la comissió permanent per a planificar el primer ple de la nova etapa.


No tenim dates però segurament la re-entrada serà a finals del mes de maig o a principis de juny.


Ben aviat informarem als membres del CEIB de tot això.


Confiam que tothom conservi la salut.