dimecres, 20 de febrer de 2019

REUNIO DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB on s'aprovaren per assentiment
- L’Informe 1/2019 sobre l’Avantprojecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
- La Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2018.
- La resolució en contra de que les competències en matèria educativa retornin a l'Estat:

" En relació amb les declaracions fetes per alguns líders polítics anunciant la
intenció que l’Estat recuperi les competències que actualment tenen les CC.AA en
matèria educativa, el Consell Escolar de les Illes Balears manifesta que està en
contra d’aquesta opció que suposaria retornar al model educatiu centralitzat
d’abans de la Constitució Espanyola de 1978 i dels Estatuts d’Autonomia i, en
conseqüència, declara que està a favor de mantenir i reforçar el model
competencial actual."