dilluns, 11 de febrer de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui, dia 11 de febrer, ha tengut lloc una reunió de la CP.
En ella s'ha aprovar per assentiment el projecte d'informe 1/2019 sobre dieta mediterrània.Per altra banda, s'ha aprovat el projecte de Memòria de l'any 2018.
També s'ha informat que els ponents dels informes 2 i 3 de 2019 seran Bartomeu Barceló i Pere Carrió, respectivament i que la ponència serà la d'Ordenació.
Finalment s'ha aprovat l'ordre del dia de proper ple que tendrà lloc el dia 19 de febrer.