dimecres, 20 de febrer de 2019

REUNIO DEL PLE

Ahir va tenir lloc una reunió del ple del CEIB on s'aprovaren per assentiment
- L’Informe 1/2019 sobre l’Avantprojecte de Decret sobre la promoció de la dieta mediterrània en els centres educatius i sanitaris de les Illes Balears.
- La Memòria d’actuacions del CEIB corresponent a l’any 2018.
- La resolució en contra de que les competències en matèria educativa retornin a l'Estat:

" En relació amb les declaracions fetes per alguns líders polítics anunciant la
intenció que l’Estat recuperi les competències que actualment tenen les CC.AA en
matèria educativa, el Consell Escolar de les Illes Balears manifesta que està en
contra d’aquesta opció que suposaria retornar al model educatiu centralitzat
d’abans de la Constitució Espanyola de 1978 i dels Estatuts d’Autonomia i, en
conseqüència, declara que està a favor de mantenir i reforçar el model
competencial actual."


dilluns, 11 de febrer de 2019

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Avui, dia 11 de febrer, ha tengut lloc una reunió de la CP.
En ella s'ha aprovar per assentiment el projecte d'informe 1/2019 sobre dieta mediterrània.Per altra banda, s'ha aprovat el projecte de Memòria de l'any 2018.
També s'ha informat que els ponents dels informes 2 i 3 de 2019 seran Bartomeu Barceló i Pere Carrió, respectivament i que la ponència serà la d'Ordenació.
Finalment s'ha aprovat l'ordre del dia de proper ple que tendrà lloc el dia 19 de febrer.