divendres, 9 de novembre de 2018

LLIURAMENT D’EXEMPLARS DEL LLIBRE “Memòria, 75 anys d’educació”


L’exconseller Bartomeu Rotger Amengual ha donat 60 exemplars del llibre “Memòria, 75 anys d’educació a les Illes Balears” per fer-los arribar a tots els membres del Consell Escolar de les Illes Balears. 

El president del CEIB, Pere Carrió Villalonga, va agrair personalment  l’atenció que ha tingut amb aquesta institució el senyor Rotger en una reunió celebrada el dia 6 de novembre.