dijous, 25 d’octubre de 2018

COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent on es debateren i aprovaren:

 - L’esborrany d’Informe 7/2018 sobre l’avantprojecte de decret XX/2018, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment    amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

-   L’esborrany d’Informe 8/2018 sobre el projecte d’Ordre del Conseller d’Educació i Universitat de dia XX de XXX de 2018  per la qual es regula l’activitat dels docents          mentors i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.


Ara es traslladaran al proper ple que està previst pel dia 14 de novembre.