dimarts, 9 d’octubre de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ

Ahir va tenir lloc la reunió de la comissió específica de planificació a la qual es varen estudiar i seleccionar les aportacions que formaran part de l'informe 7/2018 sobre l’avantprojecte del decret XX/2018, pel qual s’estableix el règim d’admissió d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.