divendres, 28 de setembre de 2018

REUNIÓ PLE DIA 27/09/18

Ahir, dia 17 de setembre va tenir lloc una reunió del ple del CEIB i, entre altres temes, es va tractar:

- L'elecció de suplents a la comissió permanent
- L'aprovació de l'informe 5/2018 sobre PQI
- L'aprovació del pla de treball i avantprojecte de pressupost de CEIB pel curs 2019

En el torn de paraules, per petició del conseller senyor Gabriel Caldentey, el president  senyor Pere Carrió va explicar tot allò que havia succeït amb l'informe 2/2018, des del ple del 28 de juny fins que el conseller senyor Martí March va trametre l'escrit en el qual donava per tancada la consulta. 
Perquè tots els membres del CEIB estiguin ben assabentats, es trametrà l'Acta de la Comissió Permanent del dia 6 de setembre, en la qual queden explicites les postures i decisions al respecte.