divendres, 28 de setembre de 2018

REUNIÓ PLE DIA 27/09/18

Ahir, dia 17 de setembre va tenir lloc una reunió del ple del CEIB i, entre altres temes, es va tractar:

- L'elecció de suplents a la comissió permanent
- L'aprovació de l'informe 5/2018 sobre PQI
- L'aprovació del pla de treball i avantprojecte de pressupost de CEIB pel curs 2019

En el torn de paraules, per petició del conseller senyor Gabriel Caldentey, el president  senyor Pere Carrió va explicar tot allò que havia succeït amb l'informe 2/2018, des del ple del 28 de juny fins que el conseller senyor Martí March va trametre l'escrit en el qual donava per tancada la consulta. 
Perquè tots els membres del CEIB estiguin ben assabentats, es trametrà l'Acta de la Comissió Permanent del dia 6 de setembre, en la qual queden explicites les postures i decisions al respecte.  dimarts, 25 de setembre de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va tenir lloc una reunió de la CP on es tractaren els temes següents:

1. L'informe 6/2018 sobre "currículums" de les Escoles d'Idiomes fou aprovat i elevat al ple.
2. La ponent i ponència de l'informe 8/18 sobre "mestres mentors". La ponent serà la consellera Joana Maria Mas i la ponència serà la d'ordenació.
3.  Respecte a la possibilitar d'organitzar unes jornades sobre "Participació i Consells escolars" es va decidir ajornar-les fins l'any 2019 tot sol·licitant que es reservi una partida pressupostària als efectes pertinents.
4. Quant a la modificació de l'article 35 del reglament, per a clarificar el seu contingut, es va posposar el seu estudi per més endavant.


divendres, 7 de setembre de 2018

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir horabaixa va haver-hi una reunió de la CP on es tractaren els temes següents:
- La realització d’unes jornades sobre “Participació i Consells Escolars” a celebrar a finals d’any.
- Aprovació per assentiment de l'informe 5/2018 sobre el Projecte Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears que s’eleva al ple.
- Aprovació per assentiment del Pla d’actuacions i avantprojecte de pressupost del CEIB corresponent a l’any 2019 que s‘eleva al ple.
- Aprovació per assentiment de l’ordre del dia del proper plenari que tendrà lloc el proper dia 27 de setembre.  
- Elecció dels ponents i comissió dels informes 6/2018 i 7/2018 que seran, respectivament, els president del CEIB, Sr. Pere Carrió, i el conseller del CEIB, Sr. Antoni Baos.
- També es va valorar l’escrit del conseller de data 13/07/2018 que dóna per conclòs el tràmit de consulta del Model Lingüístic Escolar de les Illes Balears.
- Finalment es va debatre la interpretació de l’article 35 del ROF del CEIB respecte a la majoria simple i/o absoluta de les votacions i es va trobar una solució provisional mentre s’arriba a un acord consensuat.