dimecres, 17 de maig de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc la reunió de la Comissió Permanent on el president va informar de la tramesa del document del "Pacte per l'Educació" al conseller que haurà de presentar-lo al Parlament de les Illes per aconseguir el Pacte Polític.
També es varen debatre i aprovar: l'informe 3 que fa referència a una ordre de la Conselleria de Sanitat que té efectes sobre les escoles i l'informe 4 que afecta a una ordre de la conselleria d'Educació i Universitat sobre català. Els dos projectes d'informe ara podran esser esmenats pels membres del CEIB i aprovats en el proper Ple.
Per altra banda es va donar el vist i plau a la Memòria de CEIB corresponent a l'any 2016 que també es presentarà en el proper plenari. 
Finalment es va donar per aprovar el projecte de modificacions que es faran al reglament actual del CEIB per a adaptar-lo a la darrera llei que va modificar la seva composició.