divendres, 5 de maig de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

Ahir va tenir lloc la reunió per a recollir les aportacions a al projecte d'informe 4/2017 sobre l'Ordre del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableixen els requisits de les titulacions del professorat no universitari en matèria d’ensenyament de i en català i la formació per obtenir-les, es regulen les condicions de l’exempció de l’avaluació de la llengua i literatura catalanes en els ensenyaments no universitaris i es determinen les funcions i la composició de la Comissió Tècnica d’Assessorament per a l’Ensenyament de i en Llengua Catalana. 

 Les aportacions acceptades per assentiment foren recollides per la ponent i ara seran elevades a la comissió permanent propera.