dijous, 9 de febrer de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 8 de febrer, va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanen a la qual va assistir el director general de Planificació, Ordenació i Centres, senyor Antoni Morante, que va comentar les circumstàncies relacionades amb la sol·licitud de l'informe 10/2016 sobre el projecte d'ordre de selecció de directors, que recentment la conselleria ha retirat, després d'haver-lo publicat com a resolució del conseller.

Després, i com a principal tema de la reunió, es va iniciar el debat i aprovació,si s'escau, del document de Pacte per l'Educació treballat a la Comissió Específica Tempora "ad hoc"l; aspecte que continuarà a la propera reunió de la Comissió Permanent convocada pel dia 14 del present i següents.