dimecres, 15 de febrer de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 14 de febrer, va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent amb un principal tema de l'ordre del dia: debat sobre el document Pacte per l'Educació.


D'acord amb el procediment establert, es va continuar l'estudi del document.
Properament es convocarà una nova reunió a la qual es considera que es finalitzarà l'esborrany de document. En aquest cas, serà tramès a tots els membres del CEIB que podran fer les oportunes esmenes abans de que sigui debatut i aprovats, si s'escau, e un proper plenari.