dimecres, 15 de febrer de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 14 de febrer, va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent amb un principal tema de l'ordre del dia: debat sobre el document Pacte per l'Educació.


D'acord amb el procediment establert, es va continuar l'estudi del document.
Properament es convocarà una nova reunió a la qual es considera que es finalitzarà l'esborrany de document. En aquest cas, serà tramès a tots els membres del CEIB que podran fer les oportunes esmenes abans de que sigui debatut i aprovats, si s'escau, e un proper plenari.


dijous, 9 de febrer de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 8 de febrer, va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanen a la qual va assistir el director general de Planificació, Ordenació i Centres, senyor Antoni Morante, que va comentar les circumstàncies relacionades amb la sol·licitud de l'informe 10/2016 sobre el projecte d'ordre de selecció de directors, que recentment la conselleria ha retirat, després d'haver-lo publicat com a resolució del conseller.

Després, i com a principal tema de la reunió, es va iniciar el debat i aprovació,si s'escau, del document de Pacte per l'Educació treballat a la Comissió Específica Tempora "ad hoc"l; aspecte que continuarà a la propera reunió de la Comissió Permanent convocada pel dia 14 del present i següents.

dimecres, 1 de febrer de 2017

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

El passat dilluns dia 30 de gener va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual es va debatre l'Informe 10/2016 i, entre altres aspectes, es va decidir continuar amb la seva elaboració.


També es va decidir iniciar les reunions de la Comissió Permanent per a l'elaboració del document "Pacte per l'Educació.
La primera reunió està convocada per dimecres 8 de febrer. Segurament seguiran altres reunions en setmanes posteriors.