divendres, 7 d’octubre de 2016

REUNIÓ COMISSIÓ PERMANENTAvui ha tengut lloc una reunió de la CP convocada especialment per a debatre i aprovar els informes 7/2016 sobre l’esborrany del Decret que regula el funcionament de la Mesa de Diàleg Permanent amb Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears i l’informe 8/2016 sobre l’esborrany d’Ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Ambdós s'han deixat aprovats per alevar al proper ple que tendrà lloc el dia 27 d'octubre.


Al marge d'això s'han debatut diferents aspectes relacionat amb el funcionament de la Comissió Específica Temporal per a l’elaboració del document del Pacte per l’Educació, revisió parcial del Reglament d’Organització i Funcionament del CEIB, tasques pendents d'elaboració de ISE del curs 2013/14.
També s'ha aprovat l'ordre del dia del ple que tendrà lloc el proper dia 27 d'octubre.