dimarts, 10 de maig de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENTAhir va tenir lloc una reunió de la CP on es va aprovar l'esborrany de Memòria del CEIB de 2015.  També es va aprovar l'esborrany de l'informe 6/2016 sobre estudis musicals.
Ambdós esborranys ara aniran al Plenari de dia 24 de maig.


Al marge d'això es varen tractar els temes de recomposició del CEIB, sobre la forma de treballar el Document de Pacte per l'Educació i  de qual iniciam l'estudi de l'ISE del curs 2013-2014 que s'està elebaorant.