dimecres, 4 de maig de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ

El proppassat dilluns va tenir lloc una reunió de la Comissió Específica d'Ordenació que va revisar les aportacions a l'informe 6/2016 sobre l’esborrany de decret Pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música (INFORME 6/2016). 
L'única aportació presentada fou acceptada i lam proposta d'informe fou aprovat i elevat a la Comissió Permanent del dia 9 del present.