divendres, 18 de març de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 17 de març, va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent del CEIB on es va debatre, modificar i aprovar per consens l'informe 5/20016 sobre l’esborrany de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 d’abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar. Una vegada aprovat s'eleva al Plenari de dia 5 d'abril que ja està convocat.
dimarts, 15 de març de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIO ESPECÍFICA DE PLANIFICACIÓ

Avui matí ha tingut lloc una reunió de la Comisssió de Planificació on s'han debatut les aportacions a l'informe 5/2016 sobre modificació de la composició del Consell assessor del Calendari Escolar. 
L'informe elaborat anirà a la Comissió Permanent de dijous, dia17.

dijous, 10 de març de 2016

PLENARI DEL 9 DE MARÇ

Ahir, dia 9 de març, va tenir lloc una reunió de plenaridel CEIB on es varen debatre i aprovar els informes 1/2016, sobre el "Pla quadriannual de Formació del Professorat" i l'informe 3/2016, sobre el "Decret de Formació del Professorat" i l'informe 4/20016 sobre la modificació de Llei del CEIB per a retornar a la composició anterior a les relladades.


Dit més formalment:
- Informe 1/2016 sobre l’esborrany del pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020. Ponent: conseller Miquel Oliver Trobat.
- Informe 3/2016 sobre l’esborrany del decret, pel qual es regula la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ponent: Miquel Oliver Trobat.
-  Informe 4/2016 sobre l’avantprojecte de Llei de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. Ponent: Pere Carrió.
 
Els tres informes s'aprovaren per unanimitat.
A l'inici de la sessió prengueren possessió com a nous membres del CEIB:
- Susana Labrador, representant del Consell de Formentera
- Guida Allès, presidenta del Consell Escolar de Menorca
- Miquel Oliver, president del Consell Escolar de Mallorca

dissabte, 5 de març de 2016

ACTE D'ILLES PER UN PACTE

Avui matí ha tingut lloc l'acte formal de presentació per part d'IllesxPacte al Govern de les Illes Balears del document per un Pacte Educatiu.

Properament aquest document arribarà al CEIB per ser debatut i, si s'escau, aprovat com a Pacte Social per l'Educació.

PRESIDENCIA DELS CONSELLS ESCOLARS DE MALLORCA I DE MENORCA

El Consell de Govern ahir va aprovar el nomenaments de les presidències dels Consells Escolars de Mallorca i de Menorca que s'integraran directament en el CEIB a la propera reunió. Enhorabona!

Mallorca
President: Miquel Oliver Trobat
Vicepresidenta: Francisca Marí Escandell
Nomenament en el BOIB

Menorca
Presidenta: Margarita Allès Pons
Vicepresidenta: Maria del Mar Lluch Martínez
Nomenament en el BOIB 

divendres, 4 de març de 2016

REUNIÓ DE COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 3 de març, va tenir lloc una reunió de la comissió permanent per debatre l'esborrany d'infome núm 2/2016 sobre l'esborrany de decret per al desenvolupament de la competència comunicativa en llengües estrangeres en els centres sostinguts amb fons públics. El text fou aprovat i elevat a un proper plenari.
També es va aprovar que l'infome núm. 5/2016 sobre la modificació de l'ordre del conseller per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar serà debatut a la comissió de planificació i que la ponent serà la vice-presidenta Joana Maria Mas.