divendres, 18 de març de 2016

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, dia 17 de març, va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent del CEIB on es va debatre, modificar i aprovar per consens l'informe 5/20016 sobre l’esborrany de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 28 d’abril de 2005, per la qual es crea i regula el Consell Assessor del Calendari Escolar. Una vegada aprovat s'eleva al Plenari de dia 5 d'abril que ja està convocat.