dijous, 10 de març de 2016

PLENARI DEL 9 DE MARÇ

Ahir, dia 9 de març, va tenir lloc una reunió de plenaridel CEIB on es varen debatre i aprovar els informes 1/2016, sobre el "Pla quadriannual de Formació del Professorat" i l'informe 3/2016, sobre el "Decret de Formació del Professorat" i l'informe 4/20016 sobre la modificació de Llei del CEIB per a retornar a la composició anterior a les relladades.


Dit més formalment:
- Informe 1/2016 sobre l’esborrany del pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020. Ponent: conseller Miquel Oliver Trobat.
- Informe 3/2016 sobre l’esborrany del decret, pel qual es regula la formació permanent del professorat d’ensenyament no universitari de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Ponent: Miquel Oliver Trobat.
-  Informe 4/2016 sobre l’avantprojecte de Llei de modificació del text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears. Ponent: Pere Carrió.
 
Els tres informes s'aprovaren per unanimitat.
A l'inici de la sessió prengueren possessió com a nous membres del CEIB:
- Susana Labrador, representant del Consell de Formentera
- Guida Allès, presidenta del Consell Escolar de Menorca
- Miquel Oliver, president del Consell Escolar de Mallorca