dijous, 10 de desembre de 2015

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT


Ahir va tenir lloc una reunió de la Comissió Permanent a la qual es va decidir que els ponents dels informes del CEIB sobre la modificació dels currículums de educació primària, educació secundària i batxillerat, serien Joana Maria Mas, Enric Pozo i Pere Carrió, respectivament.

Es va avançar en l’elaboració de l’índex de l’informe del sistema educatiu de les Illes Balears corresponent al curs 2013-2014. La comissió permanent farà l'anàlisi de les dades, les conclusions i les propostes de millora.


També es va aprovar sol·licitar al conseller que posàs en marxa el procediment legislatiu, per via abreujada de lectura única, perquè el CEIB recuperi la composició anterior a la modificació feta mitjançant el Decret Llei 5/2012.