dilluns, 12 d’octubre de 2015

Els millors docents

Estic segur que tothom està d’acord amb que “l’educació necessita els millors docents”. Si intentam concretar aquesta idea potser les respostes diferirien bastant.
Què entenem quan deim que el docent sigui el millor i què s’ha de fer per esser-ho?
Actualment, i des de fa anys, els docents surten de les facultats amb una alta formació que després a la pràctica resulta insuficient. Per resumir podríem dir que als mestres els manquen coneixements i als llicenciats els manca pedagogia. Si fos així el tema es podria resoldre fàcilment però encara que aquest aspecte no és incert, el problema és més complex. Aquesta és una veritat a mitges i millorable.
D’entrada afirmam que la formació del docent ha de tenir sòlides bases acadèmiques tant de contingut científic com de pedagogia però aquesta formació s’ha de completar amb el contacte amb la realitat de les aules. S’aprèn sobretot amb la pràctica.
Per altra banda, els docents han de ser investigadors, innovadors i reflexius en metodologia didàctica i sobretot han de saber treballar en equip per a planificar els projectes d’aprenentatge interdisciplinars.
També cal que els docents estiguin al servei de la comunitat educativa a la qual han d’adaptar la pràctica docent i, especialment, a les necessitats de l’alumnat que tenen a l’aula.
Els docents novells han d’aprendre dels docents més experimentats, confrontant saber i “saber fer” per anar millorant constantment. Per això els centres escolars han d’esdevenir centres de formació pels docents que imparteixen classes. Cada dia, en acabar la feina, el docent s’hauria de demanar: i avui que he après?
Els docents han de participar activament en l’organització, funcionament i avaluació de tot allò que es realitza en el centre.
Els docents han de tenir als alumnes i a les seves famílies com aliats.
Els docents han de preparar, realitzar i avaluar la tasca diària, setmanal, trimestral i anual amb la idea de millora. No s’han de conformar amb els bons resultats perquè aquests sempre es poden superar.
Si fan això, segur que seran els millors docents.

Pere J. Carrió Villalonga
.
Si voleu llegir més sobre aquest tema aquí teniu un document complet que analitza i fa propostes sobre la formació inicial del professorat d'Infantil i Primària: