dissabte, 3 d’octubre de 2015

DADES I XIFRES MEC 2015

Seleccionam algunes de les dades publicades pel MECD 2015 que es refereixen a les Illes Balears i que, en general, són preocupants i sobre les que s'hauria de fer un pla de xoc.

1. L'alumnat d'infantil disminueix un 0,3 %
2. Ja han desaparegut els PQPI substituits pel la PP Bàsica
3. La variació d'alumnat durant deu cursos (de 2004/2005 a 2014/2015) és positiva en un 18,8 % (dos punts sobre la mitjana estatal).
4. L'escolarització a Pública/Privada és la següent:
Pública: 66.2
Concertada i Privada: 33.8
5. Alumnat estranger curs 2014/2015 (dadesno disponibles perquè no foren lluirades per la Conselleria) 
En el curs anterior 2013/2014 les dades eren un 14.6 %, la més alta de l'Estat
La distribució entre titularitats (alumnat estranger):
Pública: 78.1
Concertada: 14.8
Privada: 7.2
6. La taxa d'alumnes escolaritzats als 17 anys (2013/2014) fou del 79.2 %, sols per damunt de Melilla
7. La taxa d'ABANDONAMENT PRIMERENC 2014 fou del 32,1 % (la mitjana España 21.9 i la mitjana europea 11.1).
Per veure totes les dades
Dades MEC 2015-2016