dissabte, 25 de setembre de 2010

Reunió de la comissió permanent

El passat dia 17 de setembre tingué lloc una reunió de la comissió permanent a la qual se decidiren els ponents i calendaris de l'elaboració dels informes 3, 4, 5 i 6.
El ponent dels informes 3, 4 i 5, serà el senyor Francesc Arbona.
La ponent de l'informe 6 serà la senyora Maria Alarcón.