dissabte, 25 de setembre de 2010

Reunió de la comissió d'ordenació

El passat dia 23 tingué lloc una reunió de la comissió d'ordenació a la quals se debateren les aportacions rebudes en relació als informes 3, 4, 5 i 6 / 2010.