dimecres, 11 de febrer de 2009

LLIURAMENT DE L'INFORME DEL SISTEMA EDUCATIU


Ahir migdia va tenir lloc l’acte de lliurament de l’Informe sobre el Sistema educatiu de les Illes Balears, elaborat pel Consell Escolar de les Illes Balears, a la Consellera d’Educació i Cultura, Honorable Senyora Bàrbara Galmés, per part del President del Consell Escolar de les Illes Balears, senyor Pere Carrió que va anar-hi acompanyat pel secretari del CEIB, senyor Mateu Tomàs. Aprofitant l’avinentesa se comentaren diversos aspectes del document que descriuen les fortaleses i mancances del nostre sistema educatiu i les oportunes conclusions i recomanacions al respecte.Aquest estudi, que és primer elaborat pel CEIB, acaba amb una exposisió de les mesures més urgents que se demanen a la Conselleria, tendrà una periodicitat anual, fet que donarà un valor afegit a l’informe perquè permetrà establir una evolució comparativa de les dades de curs a curs, amb noves propostes de millora.