dimarts, 17 de juny de 2008

Convocatòria del Premi Marta Mata a la qualitat dels centres educatius

El passat dia 3 de juny se publicà el el BOE (Ordre ESD/1539/2008, de 27 de maig) la convocatòria del Premi Marta Mata a la qualitat dels centres educatius.
Volem donar a conèixer aquesta convocatòria a tota la comunitat educativa tot destitjant que tengui bona acollida i puguin presenta-s'hi centres de la nostra comunitat autònoma.

Per a més informació podeu dirigir-vos a:
Ministeri d'Educació, Política Social i Esports- Premi Marta mata

o directament al BOE-convocatòria

El termini és fins dia 11 de juliol.