dissabte, 14 de juny de 2008

Comissió permanent dia 13 de juny

S'aprovà l'esborrany d'informe 8/2008 sobre el projecte de decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques, i dels serveis per a l'educació de la primera infància i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància que passarà al ple del dia 27 de juny.