dissabte, 28 de juny de 2008

Ple del 27 de juny

Ahir, dia 27 de juny, va tenir lloc el darrer ple del CEIB abans de les vacances d'estiu.
En ell s'aprovà per 24 vots afirmatius, cap vot negatiu i 4 vots en blanc, l'informe 8/2008 sobre la creació de xarxa d'escoles d'infants de 0 a 3 anys.

dimarts, 24 de juny de 2008

Avui és un gran dia

Presentam, amb nou format l'informatiu núm 4 del CEIB.
Podeu accedir-hi mitjançant aquest adreça:
http://issuu.com/ceibcaib/docs/maig_juny_08_full_informatiu

També podeu accedir a la nova adreça de debats educatius:
http://groups.google.com/group/debatsceib

diumenge, 22 de juny de 2008

ESPAI DE DEBAT SOBRE TEMES EDUCATIUS

Avui presentam un espai de debat sobre temes educatius que, tira-tira, esperam que es converteixi en un instrument útil de comunicació i participació.

Se titula DEBATS CEIB i podeu accedir-hi en aquesta adreça web:
http://groups.google.com/group/debatsceib

dimarts, 17 de juny de 2008

Convocatòria del Premi Marta Mata a la qualitat dels centres educatius

El passat dia 3 de juny se publicà el el BOE (Ordre ESD/1539/2008, de 27 de maig) la convocatòria del Premi Marta Mata a la qualitat dels centres educatius.
Volem donar a conèixer aquesta convocatòria a tota la comunitat educativa tot destitjant que tengui bona acollida i puguin presenta-s'hi centres de la nostra comunitat autònoma.

Per a més informació podeu dirigir-vos a:
Ministeri d'Educació, Política Social i Esports- Premi Marta mata

o directament al BOE-convocatòria

El termini és fins dia 11 de juliol.

dissabte, 14 de juny de 2008

Comissió permanent dia 13 de juny

S'aprovà l'esborrany d'informe 8/2008 sobre el projecte de decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques, i dels serveis per a l'educació de la primera infància i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància que passarà al ple del dia 27 de juny.

divendres, 6 de juny de 2008

Comissió de planificació de dia 3 de juny

En aquesta reunió se debateren les aportacions al projecte de decret pel qual s'estableix i regula la xarxa d'escoles infantils públiques, i dels serveis per a l'educació de la primera infància i es crea l'Institut per a l'Educació de la Primera Infància. El ponent, Sr. Oliver Trobat, va recollir les aportacions i amb aquestes elaborarà l'informe 8/2008 que haurà de ser aprovat per la comissió permanent prevista pel dia 13 de juny.

diumenge, 1 de juny de 2008

COAPA apoya el anteproyecto del plan para reutilizar libros de texto

DIARIO DE MALLORCA, 1 DE JUNIO DE 2008
REDACCIÓN. PALMA. La Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Balears (COAPA) mostraron ayer su satisfacción por la aprobación del informe sobre el anteproyecto de la orden reguladora del programa de reutilización y creación de fondos de libros de texto y material didáctico para la Educación Primaria, de la Conselleria de Educación y Cultura, por parte del pleno del Consell Escolar de Balears. Esta entidad cree que así se cumple el principio constitucional de enseñanza obligatoria y gratuita.