dissabte, 5 d’abril de 2008

RECONEIXEMENT A FRANCESC ROMERO


Ahir, quan va finalitzar el ple, a les 12 en punt del migdia, va tenir lloc un acte de reconeixement del CEIB al seu expresident Sr. Francesc Romero per haver-li atorgat el MEC l'"Encomanda" d'Alfonso X el Sabio. L'acte va ésser presentat per l'actual president, Sr. Pere Carrió i presidit per la Sra. Carmen Maestro, presidenta del Consell Escolar de l'Estat que va lliurar la distinció a l'homenejat. La sessió precisament va tenir lloc a l'Escola Superior de Disseny i Restauració de Palma, a la qual ha estat professor tota la vida.
Varen acompanyar al Sr. Francesc Romero, la seva esposa, companys de treball, amics i autoritats de l'administració educativa, a més dels membres de CEIB.
Menció especial la participació del Sr. Bernat Sureda, primer president del CEIB; i l'entrega d'una ceràmica elaborada expressament per aquesta ocasió per part de la directora, Sra. Irene Mestre, en nom dels companys del centre.
Una vegada finalitzat l'acte formal, tothom va felicitar al Sr. Francesc Romero per la distinció rebuda.