dimecres, 2 d’abril de 2008

El ple del 4 d'abril

El proper divendres, 4 d'abril, tendrem un ple per a debatre i passar a votació l'informe 5/2008 sobre el currículum d'educació infantil. El ponent serà el Sr. Miquel Oliver Trobat.
A la finalització del plenari està previst la realització de l'acte de reconeixement a l'expresident del CEIB Sr. Francesc Romero Valenzuela per haver-li atorgat el MEC l'"Encomanda" d'Alfonso X el Sabio. A l'acte hi assistirà com a convidada d'honor la presidenta del consell escolar de l'Estat, Sra. Carmen Maestro Martín.