dijous, 24 d’abril de 2008

Comissió permanent 24 d'abril

Avui ha tingut lloc una reunió de la comissió permanent a la qual s'ha debatut i aprovat l'esborrany d'informe 6/2008 sobre el projecte de decret de currículum de batxillerat.
Altres aspectes tractats:
- S'ha aprovat l'esborrany de memòria del CEIB any 2007
- S'ha aprovat el procediment de modificació del reglament del CEIB

dimecres, 16 d’abril de 2008

REUNIÓ DE LA JUNTA DE PARTICIPACIÓ

BILBAO 14 D’ABRIL
En primer lloc se posa a debat l’esborrany de reglament del Consell Escolar de l’Estat pel que fa referència a la Junta de Participació.
En segon lloc se parla de l’organització de les XVIII Jornades “Encontres” que tendran lloc entre els dies 6 al 9 de maig de 2008 a Bilbao.
*Document 1: marc conceptual. Se dona per tancat.
*Document 2: marc aplicatius. Se poden fer les darreres aportacions.
*Document 3: proposta de conclusions. Se revisa el darrer document que se presentarà a les jornades. S’ha de revisar per a comprovar si s’hi han incorporat les nostres esmenes i en cas negatiu fer les esmenes pertinents.
*Finalment se revisen els detalls de l’organització i el programa definitiu.

dissabte, 12 d’abril de 2008

FULL INFORMATIU NÚM. 3


El CEIB ha publicat el Full Informatiu número 3
Continguts:
Ple extraordinari 4 d’abril 2008
Acte de reconeixement sr. Joan Francesc Romero
Discurs del president del CEIB
Jaume Cañellas Mut (in memoriam)
Resum legislació març 2008
Accés al full

Comissió d'ordenació del 10 d'abril

La comissió d'ordenació ha debatut i consensuat les aportacions rebudes vers el projecte de decret de currículum del Batxilerat. La ponent sra. Elvira Badia ara elaborarà el corresponent esborrany d'informe que serà el núm 6 d'enguany.

dissabte, 5 d’abril de 2008

RECONEIXEMENT A FRANCESC ROMERO


Ahir, quan va finalitzar el ple, a les 12 en punt del migdia, va tenir lloc un acte de reconeixement del CEIB al seu expresident Sr. Francesc Romero per haver-li atorgat el MEC l'"Encomanda" d'Alfonso X el Sabio. L'acte va ésser presentat per l'actual president, Sr. Pere Carrió i presidit per la Sra. Carmen Maestro, presidenta del Consell Escolar de l'Estat que va lliurar la distinció a l'homenejat. La sessió precisament va tenir lloc a l'Escola Superior de Disseny i Restauració de Palma, a la qual ha estat professor tota la vida.
Varen acompanyar al Sr. Francesc Romero, la seva esposa, companys de treball, amics i autoritats de l'administració educativa, a més dels membres de CEIB.
Menció especial la participació del Sr. Bernat Sureda, primer president del CEIB; i l'entrega d'una ceràmica elaborada expressament per aquesta ocasió per part de la directora, Sra. Irene Mestre, en nom dels companys del centre.
Una vegada finalitzat l'acte formal, tothom va felicitar al Sr. Francesc Romero per la distinció rebuda.

dimecres, 2 d’abril de 2008

El ple del 4 d'abril

El proper divendres, 4 d'abril, tendrem un ple per a debatre i passar a votació l'informe 5/2008 sobre el currículum d'educació infantil. El ponent serà el Sr. Miquel Oliver Trobat.
A la finalització del plenari està previst la realització de l'acte de reconeixement a l'expresident del CEIB Sr. Francesc Romero Valenzuela per haver-li atorgat el MEC l'"Encomanda" d'Alfonso X el Sabio. A l'acte hi assistirà com a convidada d'honor la presidenta del consell escolar de l'Estat, Sra. Carmen Maestro Martín.