dissabte, 23 de febrer de 2008

Consell Escolar Municipal de Sóller

Anit passada va tenir lloc a Sóller la nova posada en marxa del Consell Escolar Municipal de Sóller, sota la presidència del Batle Guillem Bernat i de la regidora Joana Medina, actual responsable de l'àrea d'Educació. El consell escolar se va constituir amb la participació de mares i pares, professorat, alumnat i directius dels diferents centres públics i concertats de Sóller i representants de l'ajuntament, entre els quals se trobava la consellera del CEIB Catalina Esteve, actual regidora de Medi Ambient i Participació Ciutadana. En primer lloc se varen decidir els membres de la Comissió Permanent que regirà el consell escolar entre plens.
Entre els temes tractats destaca la presentació, per part de Margalida Moll, cap del servei de centres de la Conselleria d'Educació i Cultura, de la primera fase del pla d'infraestructures de centres, amb especial indicació de les millores que se realitzaran en el municipi de Sóller. A continuació va haver-hi un debat sobre el tema.
A l'acte va assistir-hi com a convidat, el president del CEIB Pere Carrió, el qual va saludar als presents i els va animar a participar en el bon funcionament del consell escolar municipal des d'un esperit de consens.