dissabte, 23 de febrer de 2008

Consell Escolar Municipal de Sóller

Anit passada va tenir lloc a Sóller la nova posada en marxa del Consell Escolar Municipal de Sóller, sota la presidència del Batle Guillem Bernat i de la regidora Joana Medina, actual responsable de l'àrea d'Educació. El consell escolar se va constituir amb la participació de mares i pares, professorat, alumnat i directius dels diferents centres públics i concertats de Sóller i representants de l'ajuntament, entre els quals se trobava la consellera del CEIB Catalina Esteve, actual regidora de Medi Ambient i Participació Ciutadana. En primer lloc se varen decidir els membres de la Comissió Permanent que regirà el consell escolar entre plens.
Entre els temes tractats destaca la presentació, per part de Margalida Moll, cap del servei de centres de la Conselleria d'Educació i Cultura, de la primera fase del pla d'infraestructures de centres, amb especial indicació de les millores que se realitzaran en el municipi de Sóller. A continuació va haver-hi un debat sobre el tema.
A l'acte va assistir-hi com a convidat, el president del CEIB Pere Carrió, el qual va saludar als presents i els va animar a participar en el bon funcionament del consell escolar municipal des d'un esperit de consens.

dijous, 21 de febrer de 2008

Ponència d'Immigració i Acollida Lingüística

Ahir va tenir lloc la primera reunió de la Ponència d’Immigració i Acollida Lingüística del Consell Social de la Llengua Catalana. Com a primer pla de treball se va decidir elaborar una base de dades sobre la immigració i acolliment lingüístic (estadístiques, eines i materials) i un primer document que inclouria una introducció sobre l’estat de la qüestió, objectius que se planteja la ponència, àmbits sobre els quals se vol treballar i propostes d’actuació prioritària del Govern de les Illes Balears sobre la matèria. També se va decidir establir un contacte amb el Fòrum per a la Immigració per escoltar la seva opinió sobre del tema. La següent reunió per a tractar les dades aconseguides i decidir sobre l'esmentat document serà a principis d’abril.

divendres, 15 de febrer de 2008

Comissió d'Ordenació 15 de febrer 2007

Avui ha tingut lloc una reunió de la comissió d'ordenació a la qual s'han recollit les aportacions rebudes per a l'elaboració de l'informe sobre el projecte de decret de currículum de l'educació infantil. El ponent, Sr. Miquel Oliver Trobat, elaborarà el document que passarà a la propera comissió permanent.

dilluns, 11 de febrer de 2008

Reunió de Consells Escolars a Aragó


Amb l’objectiu de preparar la XVIIIª Trobada de Consells Escolars Autonòmics i de l’Estat que tindrà lloc a Bilbao entre el 6 i el 9 de maig d’enguany, s’han reunit les presidentes i presidents i altres càrrecs dels diferents consells escolars a Jaca (Osca).
La trobada va tenir dues parts.

La primera, fou una conferència sobre “Las competencias Clave en el diseño de la Ley” a càrrec de D. Jesús Maria Goñi Zabala.

Aquesta conferència tingué dues parts:
Competencias clave
Política educativa

La segona, fou la reunió de consells escolars.

Entre els diferents temes tractats, cal destacar:
· aspectes organitzatius: assistents, recepció, hotel, programa, etc.
· documents de debat (documents marc)
· com elaborar les conclusions i propostes de millora
· experiències de centres presentades
· experiències internacionals
· taula rodona sobre avaluació

En relació al primer aspecte podem apuntar que les jornades se celebraran al mateix hotel de Bilbao, on estaran allotjats tots els participants. En representació del CEIB podran assistir-hi sis membres que seran proposats per la Comissió Permanent.
Els documents marc es donen per tancats, encara que s’hi poden incorporar algunes millores.
El primer esborrany de conclusions i propostes de millora es posarà a consideració de tothom a partir de dia 18 de febrer, i s’obrirà un termini d’un mes (18 de març) per a fer aportacions i esmenes.

PROPOSAM QUE PENSEU EN PROPOSTES EN AQUEST SENTIT. VOS INFORMAREM DEL PROCEDIMENT QUE SE REALITZARÀ PER A PRESENTAR-LES

El mes d’abril tindrà lloc la darrera reunió per tancar el tema i demés detalls de la trobada.
En relació a les experiències de centres cal indicar que encara no està tancat el termini de presentació.
En relació a experiències internacionals s’ha contactat amb els organismes EUNEC, EURYDICE. El tema no està tancat.
Finalment hi haurà una taula rodona sobre avaluació de les competències bàsiques en la que estaran representats alguns instituts d’avaluació.

Per a més informació sobre el tema podeu accedir a la web específica sobre la trobada:

XVIII Encuentros de Consejos Escolares Autonómicos

Volem agrair al Consell Escolar d’Aragó, presidit per la Sra. Carmen Solano, les atencions que varen tenir amb tots els assistents.

Us tindrem degudament informats sobre el tema.

dissabte, 9 de febrer de 2008

Comissió Permanent i altres informacions

El passat, dia 5 de febrer, se va reunir la Comissió Permanent per a tractar diversos temes.

En primer lloc se va decidir que el projecte de decret de currículum de l'educació infantil serà informat per la Comissió d'Ordenació i que el ponent serà el Sr. Miquel Oliver Trobat. Aquest projecte ja està en tramitació per a la presentació d'aportacions i tendrà la seva primera reunió el proper divendres, dia 15.

Per altre lloc, se varen preparar el detalls del proper plenari que tendrà lloc el dia 29 de febrer.

També se va aprovar la composició de la representació de CEIB a la Comissió d'Experts de l'Institut de la Convivència i l'Èxit Escolar que se presentarà en el proper ple per a la seva ratificació.

En relació a altres punts tractats, com a temes més destacables cal d'informar que quedaren aprovats els projectes d'informe 1, 2, 3 i 4 de 2008, que aniram a l'esmentat plenari de 29 de febrer per al seu debat i aprovació, si cal. A hores d'ara aquests projectes d'informes ja s'han tramès a tots els membres del consell per a que puguin presentar les esmenes que considerin oportunes en el termini establert.

Finalment se va informar als membres de la Comissió Permanent, sobre el congrés REDES de INNOVA i de la VIIIª trobada de Consells Escolars a Bilbao.

dilluns, 4 de febrer de 2008

El I congrés d'innovació "Entretod@s"

Del dia 1 al 3 de febrer, el president del CEIB va assistir al “I Congreso de Redes de Innovación ‘Entretod@s’”, organitzat per “INNOVA, educadores en red” i patrocinat pel Ministeri d’Educació i Ciència.

La conferència sobre “El poder de las redes para las reformas: problemas y posibilidades” de la professora Ann Lieberman marcà l’inici del congrés.

Es desenvoluparen diferents taules de debat, on les diverses organitzacions en “xarxa”, presents en el congrés, varen presentat les seves iniciatives, experiències i projectes d’innovació educativa.

Durant el congrés va funcionar una “fireta” d’”stands” amb presentació de materials (documentació, disquets cd, presentació “on line”) que donaven suport a les seves iniciatives d’innovació, fireta de la qual es pogué gaudir en els espais de temps entre els diferents actes.

La conferència del professor David H. Hargreaves, amb el títol “Rediseñar el sistema, una nueva via para la transformació educativa”, que va possibilitar l’intercanvi d’opinions sobre el futur de l’educació, va servir de cloenda del congrés.

Destacar que a la posada en comú de les conclusions se varen aportar idees sobre el futur de INNOVA i sobre la continuïtat del congrés. Els responsables actuals recolliren les aportacions rebudes i manifestaren la intenció de publicar una proposta final en el portal INNOVA.

Segons informació dels organitzadors, les “xarxes”/institucions assistents foren unes 80 i els inscrits en el congrés uns 250. La majoria de “xarxes” eren MRP’s, Centres de Professorat i Recursos, Revistes o Biblioteques Escolars en xarxa, projectes en “xarxa” de les diferents comunitats autònomes. Trobam a INNOVA el noms de tots els assistents, si bé podem destacar, entre altres, una àmplia representació de xarxes de Catalunya, València, Illes Canàries, Galícia i Madrid.

Pel que fa referència a la nostra comunitat, comentar que va assistir al congrés, Vicenç Rul·lan de l’Institut de la Convivència i l’Èxit escolar, com a observador, i que es va fer la presentació del projecte “en xarxa” APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.COM, amb l’assistència del seu iniciador, Antoni Ballester, al qual volem felicitar per la seva contribució a la millora de l’educació .