dimecres, 25 de gener del 2023

      TERCER SEMINARI WEB “Disseny Universal de l’Aprenentatge”- 24 Gener

Ahir seguírem amb el Segon Cicle de Seminaris web CEIB 2022/23   “Aprenentatges i reflexions compartides II"

Vàrem comptar amb la col·laboració d’una ponent de luxe, na Silvana Corso, referent internacional en el món de l’educació, guanyadora del Premi Global Teacher Prize (2017) i autora de diversos articles i llibres referits a a tutories, TIC i educació, metodologia, discapacitat  i família, amb el títol de Màster Iberoamericà en Integració de Persones amb Discapacitat; qui ens va donar una nova mirada cap a l’educació inclusiva amb la seva conferència “DUA: Disseny Universal de l’Aprenentatge”.  


La presidenta  del CEIB, Josefa Costa Tur, va donar la benvinguda a tots i a totes les participants al Seminari,  especialment a la ponent, Silvana Corso, i a la Consellera del CEIB  representant de famílies, Irene Ripoll Hazell. També va explicar l’objectiu del Seminari  en quant a afavorir la millora de la qualitat educativa i la convivència en tots els centres educatius de les nostres Illes.

N’Irene Ripoll va presentar la ponent, Silvana Corso, fent una lloança tant a les seves aptituds personals com al seu recorregut professional. 

Silvana Corso  va parlar de la visió que tenim de l’alumnat, del paper que juguen els docents en el disseny i planificació del temps i l’espai  per atendre a la diversitat, la flexibilitat de les programacions, els factors relacionats amb la creació d’una aula inclusiva, el paper de les famílies, entre altres temes, amb l’objectiu d’aportar eines per afavorir el desenvolupament de l’autonomia i les competències de l’alumnat al màxim de les seves possibilitats. 
Vàrem compartir amb tots els assistents  estratègies i reflexions per poder donar resposta a les necessitats de tot l’alumnat i perquè la inclusió sigui la base del mètode ensenyament-aprenentatge  i una realitat en tots els centres educatius, encara que som conscients de què queda un llarg camí per recórrer.
Una trobada formativa, molt enriquidora, il·lusionant i engrescadora, que juntament amb l'èxit de la convocatòria i l'alta participació fa que, en el CEIB ens sentim cada vegada més compromesos i il·lusionats amb la nostra tasca.

Tots vàrem quedar amb ganes d'aprendre molts més aspectes i la valoració general dels assistents va ser unànimement  molt positiva.

 

Aquí teniu l’enllaç a la presentació: 

 (Fes click a l'imatge per fer la descàrrega en format pdf)I la bibliografia recomanada per na Silvana Corso en relació al DUA:


Factores que condicionan los procesos de inclusión: cultura, políticas y prácticas educativas:

  o    Ainscow, M., Hopkins, D., Southworth, G. y West, M. (2001). Hacia escuelas eficaces para todos. Manual para la formación de equipos docentes. Madrid: Morata.

 

o    Booth, T. y Ainscow, M. (2002) The Index for inclusion. Developing learning and participation in schools (2nd ed). Bristol: Centre for studies in Inclusive Education.

 

o    Hineni (2008) Enfoque y componentes. Modelo de Evaluación Inclusiva. Disponible en www.evaluacioninclusiva.cl

 

o    Parrilla, A. (2002). Acerca del Sentido y Origen de la Educación Inclusiva. Revista de Educación Latinoamericana de Educación Inclusiva.

 

o    UNESCO (2003) Superar la exclusión mediante planteamientos integradores de la educación París: UNESCO. En: http://unesco.org/educacion/inclusive

 

o    UNESCO (2005) Guidelines for inclusion: Ensuring Access to Education for All. París: UNESCO. En: http://unesco.org/educacion/inclusive

 

o    UNESCO - OIE (2008). Inclusión Educativa: El camino del Futuro, un desafío para compartir. Documento de discusión de la 48° reunión de la Conferencia Internacional de Educación.


 

Diversificar la enseñanza para responder a la diversidad:

 

o    Celada, J. (2018) Accesibilidad Universal y Diseño para Todos. Revista de los profesionales de la accesibilidad universal. Asociación Española de Profesionales de la Accesibilidad Universal.

 

o    Coll, C y Onrubia,J. (2002) Evaluar en una escuela para todos. En: Cuadernos de Pedagogía N° 38, nov.2002. Barcelona.

 

o    Duk, C. y Loren, C. (2010). Flexibilización del currículum para atender la diversidad. Revista Latinoamericana de Inclusión Educativa, 4(1). http://wwwrinace.net/rlei/numeros/vol4-num1/art9.pdf.

 

o    Duk, C., Loren, C. y Fuenzalida, I. (2009). Criterios y orientaciones de flexibilización del curriculum para atender la diversidad en los distintos niveles y modalidades de enseñanza. Santiago de Chile: Ministerio Educación de Chile - Universidad Central.

 

o    Estrategias diversificadas de enseñanza, Plan Apoyo Compartido - Ministerio de Educación (Gobierno de Chile). 2012

 

o    Penalva Buitrago, J. (2007) Análisis crítico de los aspectos teóricos del currículum flexible y abierto. Consecuencias educativas. En: Revista de currículum y formación del profesorado, 11, 3 (2007) Universidad de Granada, España. http://www.ugr.es/ local/recfpro/rev113COL2.pdf

 

 

Diseño Universal de Aprendizaje:

 o    Alba Pastor, C. (2016). Diseño universal para el aprendizaje: educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas. Madrid: Morata.

 

o    Elizondo, C. (2020) Hacia la inclusión educativa en la Universidad: diseño universal para el aprendizaje y la educación de calidad. Octaedro

 

o    Elizondo,C. (2020) La inclusión en secundaria. Horsori

 

o    Moreno Angarita, M.; Murillo, A. (2015) Estrategias pedagógicas en el diseño universal para el aprendizaje: una aproximación desde la comunicación educativa. Universidad Nacional de Colombia

 

o    Guía de Diseño Universal de Aprendizaje y propuestas para llevarla a la práctica:

 

o    Alonso, C.; Gallego, D.; Honey, P. (1994). Los Estilos de Aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y Mejora. Bilbao: Ediciones Mensajero (6ª Edición).

 

o    Alonso, C.; Gallego, D. (2006). Si yo enseño bien... ¿Por qué no aprenden los niños? II Congreso Internacional de Máster de Educación. Editorial Máster Libros. Educando en tiempos de cambio.

 

o    Falco González, P. (2010). Profesores, entendamos, atendamos y respetemos la diversidad en el aula: lo que nos enseña la teoría de los estilos de aprendizaje. Colombia, Informe de Asesoría y Consultoría Especializada.

 

o    Martínez Geijo, P. (2007). Estilos de enseñanza: Un paso adelante en su conceptualización y diagnóstico. Revista de Estilos de Aprendizaje, 11(11), 1-18.

 

o    Rodríguez, A.L. (2015) Estilos de Aprendizaje y Enseñanza. Ed. Trillas

 

o    Tomlinson, C.A., (2008), El aula diversificada. Dar respuesta a las necesidades de todos los estudiantes. Octaedro.

 

o    TOMLINSON, Carol Ann (2005): Estrategias para trabajar con la diversidad en el aula. Paidós.

 

o    CAST (2008). Universal design for learning guidelines version 1.0. Wakefield, MA: Author.

 

Evaluación:


o    Anijovich, R.; Cappelletti, G. (2018) La evaluación como oportunidad. Paidós

 

o    Anijovich, R.; González, C. (2011) Evaluar para aprender. Conceptos e instrumentos. AIQUE Educación

 

o  Duk, C.; Murillo Torrecilla, F. (2012) Una evaluación inclusiva para una educación inclusiva. Revista latinoamericana de educación inclusiva 6.1: 11-12

 

o    Marquez Ordonez, A. (Coord.). (2021) Inclusión: acciones en primera persona. Indicadores y modelos para centros inclusivos. Manual práctico. Ed. Grao

 

o    Santos Guerra, M. A. (2019) Evaluar con el corazón. De los ríos de las teorías al mar de las prácticas. Homo Sapiens


    I com a resum d’aquesta ponència ens quedam amb aquesta frase:
Per finalitzar, la presidenta del CEIB va expressar el seu agraïment a la ponent, Silvana Corso  i a n’Irene Ripoll Hazell per les seves interessants aportacions i la seva disposició a col.laborar amb el CEIB i també als participants al Seminari web per la seva assistència.

 

JUNTS FENT COMUNITAT EDUCATIVA!!!