dimarts, 19 d’abril de 2022

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Proposta de mesures de flexibilització per a la planificació del curs 2022-2023 i posteriors