dijous, 21 d’octubre de 2021

Reunió de la Comissió Permanent 18/10/2021

La presidenta va sotmetre a l’aprovació de l’acta anterior (11/06/2021) i es va aprovar per assentiment.

Seguidament va informar  sobre la webinar del Consejo Escolar del Estado en què ella va fer la ponència sobre l’Informe de Participació de l’Alumnat, amb la col.laboració de’n Pau Roig com a moderador. També va informar que la composició de la Comissió Permanent s’ha d’ampliar segons marca el nou ROF (article 23.1, 23.2) amb la introducció de  1 titular i suplent  d’entre els grups d’Associació o federació d’ Inspectors d’Educació, de federació d’associacions de Directors i de la confederació de professionals 0-3 anys, 1 titular i suplent de l’Institut Balear de la Dona y 1 titular i suplent del Consell de la Joventut de les Illes Balears.
La presidenta va exposar la representativitat de cada grup una vegada actualitzades les dades de cada entitat tal com estableix l’article 9.2 del ROF i es va dur a terme el procés de sorteig de cada grup amb una aplicació de format aleatori. Finalmente hauran de renovar 27 del membres que té el CEIB.