dilluns, 13 de setembre del 2021


PRESA DE POSSESSIÓ DE PEPITA COSTA I BERNAT ALEMANY


Dilluns, 6 de setembre al pati del consolat de Mar, va tenir lloc la Presa de possessió dels seus càrrecs de na Pepita Costa Tur, com a presidenta del Consell Escolar de les Illes Balears, i en Bernat Alemany Ramis, com a vicepresident del mateix organisme.


L’acte va ésser presidit per la presidenta del Govern, Francina Armengol, el conseller d’Educació, Martí March, i altres autoritats i representants de la comunitat educativa. Armengol va agrair a Pepita Costa i a Bernat Alemany que acceptessin els seus nous càrrecs, va destacar que fos la primera vegada que el CEIB ha pogut elegir la seva presidència d’entre el seus membres per votació. Va valorar que Costa és «una dona amb una gran empenta per reivindicar l’educació equitativa i inclusiva a les nostres Illes» i que coincideix que el CEIB ha de ser un espai de diàleg i ha de ser escoltat per les administracions. D’altra banda, també va agrair a Alemany «que aporti la seva experiència com a gran referent en termes educatius i històrics a les Illes Balears».


Abans, Armengol també va voler dedicar unes paraules a Pere Carrió i Joana Maria Mas per la seva etapa al capdavant del CEIB:

«Han fet una tasca de normalització, d’obrir-se al diàleg i de poder tornar a fer feina conjunta. Això que pareix tan obvi havia estat anul·lat, però ho varen retornar figures com en Pere i na Joana Maria, així com tots els que han conformat aquesta manera de fer feina  des del diàleg i la participació».


Armengol també va voler agrair a tota la comunitat educativa el seu esforç i capacitat d’adaptació durant aquest darrer any i mig davant la terrible pandèmia de la COVID-19, ara que estem a les portes de començar el nou curs: «Han estat un mirall per a tota la societat.

S’ha demostrat que l’escola és un espai segur gràcies al seu esforç».


                                


Pepita Costa va començar la seva intervenció agraint a l’equip sortint, Pere Carrió com a president i Joana M. Mas com a vicepresidenta, la seva dedicació de tots aquests anys. Va destacar el paper del CEIB com a vertader canal entre la comunitat educativa i l’administració, així com el seu caràcter democràtic pel que fa el seu funcionament i composició, on hi ha representades entitats de diversos àmbits de la ciutadania.Tot i que el CEIB és un organisme consultiu, va reivindicar la importància que les recomanacions i propostes que emanen dels seus informes siguin escoltades i es tinguin en compte per part de la Conselleria ja que són producte de les aportacions de la comunitat educativa, integrada per persones que coneixen de primera mà la realitat del nostre sistema educatiu.


Els eixos principals del seu programa són aconseguir una major participació  per part de l’alumnat, augmentar els recursos pel que fa a l’atenció a la diversitat per a una inclusió real,  i la universalitat de l’educació a l’etapa de 0-3 anys Així mateix va fer incidència en la lluita contra l’abandonament i l’absentisme mitjançant la  potenciació  i l’augment dels itineraris formatius a l’FP. També va fer esment a la necessitat d’augmentar la inversió per acabar amb el déficit d’infraestructures que históricamente arrosseguem a les illes.Per últim, va recordar la necessitat  que la nova llei comptés amb el consens de totes les forces polítiques, en col·laboració amb els agents educatius per generar canvis ambiciosos, concrets i duradors al nostre sistema educatiu..


Finalment va tancar l’acte la presidenta del Govern, Francina Armengol demanant als grups parlamentaris la seva predisposició per aconseguir acords i consensos en la tramitació de la Llei d’Educació per a no defraudar a la comunitat educativa.