dimarts, 18 de maig de 2021

REUNIÓ DEL PLE

 


Avui hem tingut reunió del Ple del CEIB, on principalment hem tractar els temes següents:

- S'ha aprovat l'Informe 1/2021 sobre el projecte d'ordre del conseller d'Educació per la qual es modifica una ordre anterior per la qual es fixen les titulacions les titulacions que cal tenir per fer calasses de i en català. 

- S'ha iniciat el procediment d'elecció de les personalitats de prestigi reconegut . A partir d'avui es tenen deu dies hàbils per a presentar candidats o candidates a les dues places, d'acord amb el protocol aprovat en el seu dia. El termini finalitzarà dia 1 de juny.

- S'ha presentat i debatut la Memòria de l'Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (2019/2020) per part del seu director, senyor Jaume Font.