divendres, 16 d’abril de 2021

REUNIÓ PLE

 Ahir, dia 15 d'abril, tinguérem ple del CEIB amb la compareixença del conseller Sr. Martí March, per tal de realitzar la informació preceptiva de l'execució del pressupost 2020. 

El conseller va detallar l'execució del pressupost i després el secretari general, Sr. Tomeu Barceló, va concretar algunes dades.

Posteriorment es va obrir un torn de paraules perquè els membres del CEIB demanassin aclariments d'alguns punts.