divendres, 12 de febrer de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

 Ahir va tenir lloc una reunió de la CP del CEIB on, sobretot es va revisar l'informe 6/2020 sobre l'Avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears.

Fou una sessió llarga i complicada perquè es varen revisar moltes de les consideracions que formaven part de l'informe, però el resultat fou exitós i al final es va aprovar per elevar-lo com a projecte d'informe 6/2020 al ple que es convocarà la primera setmana de març.

També es va decidir no convocar la CETPA (Comissió Específica Temporal sobre l'informe de Participació de l'Alumnat) fins que donem per finalitzat l'informe 6, la raó es donar temps per estudiar-lo i preparar les esmenes que es vulguin fer.