dijous, 28 de gener de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ (1)

Ahir va tenir lloc la primera reunió per tal d'elaborar l'informe 6/2021 sobre "L'avantprojecte de la Llei d'Educació de les Illes Balears".Atenent les nombroses aportacions rebudes a l'avantprojecte de llei haurem de continuar amb noves reunions fins acabar l'informe que, després, serà revisat per la Comissió Permanent, abans de ser elevat a un ple per a debatre les esmenes i aprovar-lo, si escau.