dissabte, 30 de gener de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ (3)

Ahir va continuar a bon ritme, la Comissió d'Ordenació que elabora l'esborrany d'Informe 6/2020 sobre "Avantprojecte de la Llei d'Educació.

Tots i totes confiam que finalitzem amb èxit la tasca el proper dilluns, dia 1 de febrer. 
divendres, 29 de gener de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ (2)

 Ahir va continuar la reunió de la comissió que estudia les aportacions a la Llei d'Educació amb un bon resultat. Gairebé estam a la meitat de la tasca que confiam acabar el proper dilluns, dia 1 de febrer. En cas contrari es faria una reunió dia 3 de febrer.

Avui seguirem amb la feina de considerar l'acceptació d'aportacions per a l'elaboració de l'informe 6/2020 sobre l'Avantprojecte de Llei d'Educació de les Illes Balears. 
dijous, 28 de gener de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ D'ORDENACIÓ (1)

Ahir va tenir lloc la primera reunió per tal d'elaborar l'informe 6/2021 sobre "L'avantprojecte de la Llei d'Educació de les Illes Balears".Atenent les nombroses aportacions rebudes a l'avantprojecte de llei haurem de continuar amb noves reunions fins acabar l'informe que, després, serà revisat per la Comissió Permanent, abans de ser elevat a un ple per a debatre les esmenes i aprovar-lo, si escau. 

dimarts, 12 de gener de 2021

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la CP del CEIB que va tractar, entre altres, el temes següents:

- Elecció com a ponent de l'Informe 6/2020 al senyor Pere Carrió i com a comissió, la d'Ordenació i Innovació.

- Aprovació i elevació al ple de la proposta d'Informe 5/2020, sobre la proposta de modificació del Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semi presencials així com l'estructura, l'organització i el funcionament de l'institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB), a partir de les al·legacions/propostes.

Cal destacar la incorporació de dos membres: la senyora Noemy Berbel de la Universitat de les Illes Balears i el senyor Sebastià Mandilego del Col·legi Professional de Doctors i Llicenciats.