dijous, 26 de març de 2020

IN MEMORIAM

La senyora Elvira Badia, que fou vicepresidenta del CEIB des d'octubre de 2007 fins a juliol de 2009, ens ha deixat. 
Manifestam el nostre condol per la seva mort.

Guardonada amb el premi Ramon Llull l'any 2016 en reconeixement a la seva trajectoria personal i professional. Professora, directora, inspectora i directora general de Planificació i Centres. 


divendres, 20 de març de 2020

OFICINA TANCADA


INFORMACIÓ IMPORTANT
.
El Reial decret 463/2020, de 14 març (BOE núm. 67, de 14 de març), ha declarat l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. Segons l’article 2 del Reial decret, aquesta declaració afecta tot el territori nacional.

D’altra banda, de conformitat amb les disposicions addicionals tercera i quarta, s’interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments del sector públic, així com els relatius a caducitat i prescripció. En conseqüència, s’entenen suspesos temporalment els terminis per sol•licitar i emetre dictamen del Consell Escolar de les Illes Balears. El còmput d’aquests terminis es restablirà quan perdi vigència el Reial decret o les pròrrogues que s’adoptin.

Per aquest motiu, les oficines del Consell Escolar de les Illes Balears romandran tancades al públic durant el període de vigència del Reial decret 463/2020. Per a qualsevol tipus d’informació, cal dirigir-se a ceib.caib@gmail.com


divendres, 13 de març de 2020

PLE AJORNAT

Donada la incertesa de l’evolució de la pandèmia de coronavirus, tenint en compte les mesures preses pel Govern de les Illes Balears i per raons de prevenció justificades, el president del CEIB, consultats els membres de la CP, ha decidit ajornar la reunió del Ple del CEIB prevista per dia 24 de març, fins una nova data que se us comunicarà.

dijous, 5 de març de 2020

REUNIÓ DE LA COMISSIÓ PERMANENT

Ahir, a la tarda, va tenir lloc una reunió de la CP on es tractaren, entre d'altres, els temes següents:
- Revisió de la situació actual en relació al procés de constitució del CEIB.
- Aprovació i elevació al ple de la proposta d'al·legacions al text refós de la Llei de Consells Escolars que actualment està en tràmit. 
- Aprovació i elevació al ple de la Memòria del CEIB 2019.
- També es va aprovar l'ordre del dia del ple que será convocat pel dia 24 d'aquest mes.