dijous, 9 de gener de 2020

COMISSIÓ PERMANENT

Ahir va tenir lloc una reunió de la comissió permanent per a planificar, entre altres temes, la propera reunió del ple.
Es va debatre i revisar l'informe dels Serveis Jurídics de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca, en relació amb el punt 6 de l’apartat 7 de l’article únic de la Llei 15/2019. Al respecte no es va prendre cap decisió i es va decidir continuar el tema en la propera reunió de la CP.
També es va revisar el text de l'ISE referent al curs 2016-2017, per elevar-lo al ple.
Finalment es va modificar l'ordre del dia del ple previst pel dia 23 de gener, però es va decidir mantenir la convocatòria.