dimarts, 3 de desembre de 2019

PRESSUPOSTOS

Ahir, dia 2 de desembre de 2019, va tenir lloc la compareixença del conseller d'Educació, Universitat i Recerca, senyor Martí March, per presntar el pressupost d'Educació davant el plenari dekl CEIB. L'exposicio va anar seguida d'un debat on intervengueren nombrosos membres.
En aquesta reunió també es varen aprovar:
- El protocol per a la coapció de les personalitats de pristigi reconegut, sense calendari.  
- Una resolució sobre la llengua catalana presentada per la consellera Joana Maria Romaguera (UOB).
- El pla de treball, actuacions i pressupost del CEIB per l'any 2020.